Новини для українців всього свту

Sunday, Aug. 7, 2022

Що в Україні зроблять для дітей із особливими потребами?

Автор:

|

Грудень 09, 2020

|

Рубрика:

Що в Україні зроблять для дітей із особливими потребами?

Міністерство освіти та науки (МОН) України винесло на громадське обговорення нову редакцію «Положення про спеціальну школу». Це означає, що не за горами ухвалення законопроєкту або видавання наказу про врегулювання порядку роботи в Україні спеціальних шкіл, які до речі, вже давно існують і працюють. Це спосіб навчання для дітей, котрі через низку причин не можуть навчатися у традиційній школі. Проте не всі знають, що таке спеціальна школа, як там навчають і головне — кого.

Що таке спеціальна школа і хто там навчається
Спеціальна загальноосвітня школа — загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку. Такі школи повною мірою забезпечують реалізацію права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти. Інакше кажучи, це школа-інтернат, де здійснюють і навчальний процес, і заходи з реабілітації.
Відповідно до нової редакції «Положення про спеціальну школу», пропонованого урядом, спеціальна школа має відповідати таким вимогам: кількість учнів спеціальної школи має складати не менше 60 дітей для сільської місцевості, та не менше 130 дітей для міської місцевості або відповідно до потужності закладу; забезпечувати здобуття освіти учнями відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та Державних стандартів загальної середньої освіти; мати обладнані кабінети для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг відповідно до профілю спеціальної школи.

Як навчають у спеціальних школах
6 березня 2019 року Кабінет Міністрів України (КМУ) видав постанову № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр». Проте нещодавно МОН оприлюднило нову редакцію «Положення про спеціальну школу».
Відповідно до нової редакції, головні завдання такі: здобуття освіти дітьми з особливими потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними, мовленнєвими та/або сенсорними порушеннями; системний психолого-педагогічний супровід учнів; психолого-педагогічна та корекційно-розвиткова допомога, реабілітаційні заходи для дітей; застосування у процесі навчання найбільш прийнятних для учнів способів спілкування в освітньому середовищі, що сприяють засвоєнню знань, шляхом використання української жестової мови, шрифту Брайля тощо; викладання навчальних предметів, враховуючи можливості та потреби дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, шляхом адаптації змісту навчальних предметів; сприяння всебічному розвитку учнів та засвоєння ними норм етики та моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя.

Типи та структура спеціальних шкіл
Згідно з Положенням, КМУ пропонує законодавчо закріпити типи спеціальних шкіл. Пропонують розділити їх із урахуванням особливостей розвитку дітей: для дітей із вадами слуху (з глухотою та зі зниженим слухом); для дітей із вадами зору (зі сліпотою та зі зниженим зором); для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку; для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату; для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
Школи для дітей із порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату можуть давати освіту на одному чи кількох рівнях: початкова освіта (1-4 класи), базова середня освіта (5-10 класи) та профільна середня освіта (11-13 класи).
Тоді як школа для дітей із тяжкими порушеннями мовлення та з порушеннями інтелектуального розвитку може забезпечувати здобуття освіти на таких рівнях: початкова освіта (1-4 класи) та базова середня освіта (5-10 класи).
Відповідно до нової редакції Положення, визначили мінімальну кількість учнів спецшколи, вимоги до матеріально-технічної бази, наявності обладнаних кабінетів для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг.
Тож гранична наповнюваність класів становить: дітей із глухотою — вісім учнів; дітей зі сліпотою — вісім учнів; дітей зі зниженим слухом, порушеннями опорно-рухового апарату — десять учнів; дітей зі зниженим зором, легкими порушеннями інтелектуального розвитку, тяжкими порушеннями мовлення — 12 учнів; дітей зі складними порушеннями розвитку, помірними порушеннями інтелектуального розвитку — шість учнів;
дітей із порушеннями розвитку, що також мають розлади аутичного спектру, — шість учнів.

Скільки навчаються у спецшколах
Тривалість уроків у 1-му класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах — 40 хвилин, у 5-12 (13) класах — 45 хвилин. Періодичність проведення перерв під час уроків (фізкультхвилинки) і тривалість перерв між уроками схвалює педагогічна рада відповідно до особливостей організації освітнього процесу та харчування і затверджує керівник спеціальної школи. Тривалість вакацій упродовж навчального року не може становити менше ніж 30 календарних днів.
Навчання у спецшколах для дітей із порушеннями слуху, зору та опорно-рухового апарату можна організовувати так: перший цикл початкової освіти — адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання); другий цикл початкової освіти — основний (3-4 роки навчання); перший цикл базової середньої освіти — адаптаційний (5-6 роки навчання); другий цикл базової середньої освіти — базове предметне навчання (7-10 роки навчання); перший цикл профільної середньої освіти — профільно-адаптаційний (11 рік навчання); другий цикл профільної середньої освіти — профільний (12-13 роки навчання).

Що нового?
Проєкт КМУ також передбачає можливість створення структурних підрозділів спеціальної школи, зокрема, дошкільного відділення та пансіону, реабілітаційного відділення. До того ж розмежували освітні послуги та послугу проживання в пансіоні.
Відповідно до проєкту корекційно-розвиткову та психолого-педагогічну допомогу спецшколи зможуть надавати дітям, які не є учнями спеціальної школи та не отримують таких послуг в інших закладах чи установах освіти.
Станом на 1 січня ц. р. МОН оприлюднило дані щодо кількості інклюзивних класів в Україні. Відомо, що у таких класах наразі навчається 19 345 учнів із особливими освітніми потребами. На початок 2020-го в Україні створили 13 782 інклюзивні класи.
Ймовірно, оновлене «Положення про спеціальну школу» може точніше врегулювати роботу таких шкіл і сприятиме грамотному розподілу коштів із державного бюджету на потреби шкіл. Приміром, цього року вперше з бюджету профінансують закупівлю обладнання для спеціальних шкіл. Відтак, якщо всі спецшколи України працюватимуть за оновленим урядовим положенням, процедура виділення коштів може стати легшою та зрозумілішою. Принаймні, хочеться на це сподіватися.
Як повідомляв «Міст», у Нідерландах підтримали молодь із особливими потребами.

About Author

Meest-Online

Comments are closed.

Leave A Reply