Новини для українців всього свту

Thursday, Jul. 29, 2021

Польські стипендiї на навчання англійською мовою

Автор:

|

Липень 28, 2016

|

Рубрика:

Польські стипендiї на навчання англійською мовою
Анастасiя Булавка

Анастасiя Булавка

Можливiстю полiпшити свою англiйську, вивчити польську й об’їздити понад половину Європи скористалась Анастасiя Булавка, студентка Унiверситету iнформацiйних технологiй та менеджменту в Жешувi (Польща). Дiвчина зiзнається: якби знову стояла перед вибором — що робити пiсля закiнчення школи, то, без сумнiву, ще раз обрала б цей навчальний заклад.
Про те, що можна поїхати навчатися за кордон не за космiчну цiну, Анастасiї розповiла її бабуся. Дiвчинi дуже сподобалася ця iдея, i замiсть того, щоб посилено готуватися до зовнiшнього незалежного оцiнювання, вона витрачала всi зусилля на вивчення англiйської. «Я цiлеспрямовано обрала англомовний напрям навчання. По-перше, не хотiла втрачати тi знання англiйської, що в мене були, а по-друге, розумiла, що, постiйно перебуваючи в Польщi, й так вивчу польську мову. Таким чином, менi вдалося вбити одним пострiлом двох зайцiв», — розповiдає Настя.
Унiверситет iнформацiйних технологiй і менеджменту в Жешувi пропонує абiтурiєнтам з України унiкальну мотивацiйну систему — стипендiї вiд початку навчання. Їх призначають за результатами тесту IQ, який проводять у Львовi українською мовою наприкiнцi вступної кампанiї. «Це — типовий тест IQ, яких багато в Інтернетi. Менi вдалося його скласти успiшно, й я здобула стипендiю, що покривала повну вартiсть першого семестру навчання в унiверситетi», — розповiдає дiвчина. Пiзнiше Анастасiя постiйно отримувала стипендiю за результати в навчаннi.
Зусилля дiвчини були спрямованi не лише на те, щоб здобути стипендiю. Високий середнiй бал, а також активну участь у життi унiверситету враховують пiд час вiдбору студентiв до участi в мiжнародних програмах обмiну. «Я провела два семестри в Нiмеччинi та пройшла практику в Словенiї. Завдяки можливостям, якi дав менi Унiверситет iнформацiйних технологiй та менеджменту, я вiдвiдала багато європейських країн, знайшла чимало друзiв із рiзних куточкiв свiту й отримала незабутнi враження», — згадує студентка.
Першу серйозну роботу дiвчина знайшла ще пiд час навчання. «Коли була на третьому курсi, до мене зателефонували з деканату унiверситету з пропозицiєю працювати у вiддiлi стипендiй. У мене було шiсть мiсяцiв перерви мiж поїздками до Нiмеччини, тому погодилася», — розповiдає вона. Тодi Настя набула досвiду роботи з мiнiстерськими документами та людьми. Це стає їй у пригодi й тепер — на посадi працiвника вiддiлу приймальної комiсiї унiверситету.

About Author

Meest-Online

Comments are closed.

Leave A Reply