Новини для українців всього свту

Friday, Jun. 18, 2021

Найбільш дотаційні реґіони

Автор:

|

Травень 10, 2012

|

Рубрика:

Найбільш дотаційні реґіони

Принципу справедливості та неупередженості в розподілі видатків бюджету України при формуванні субсидій, поточних і капітальних трансфертів для підприємств, установ, організацій (кошти, які можуть покривати поточні або капітальні видатки суб’єктів господарювання) не дотримано. Про це свідчить аналіз даних, отриманих у відповідь на запит про одержання публічної інформації від Державної казначейської служби України.

Показово, що частка Донецької області у валовому внутрішньому продукті (ВВП) України 2010 року становила 12 %, а загальна сума отриманих цим реґіоном субсидій, поточних і капітальних трансфертів склала 2010-го 21 %, а 2011-го — 27 % від загальнодержавної суми. Аналогічна ситуація спостерігається на Луганщині: при частці у ВВП України розміром 4 % видатки по області — 8 % (2010 р.) і 11 % (2011 р.).

При цьому, наприклад, у Дніпропетровській області ситуація є цілком протилежною: при частці реґіону в загальнодержавному ВВП 11 % вона одержала лише 2 % зазначених субсидій і трансфертів 2010 року й 3,8 % — 2011-го. Такі ж диспропорції відзначаються в більшості областей України, за винятком міста Києва, де ці показники є приблизно однаковими: частка у ВВП — 18 %, частка видатків — 16 і 18,3 % 2010-го та 2011 року, відповідно. Загалом, 2011 року три реґіони — м. Київ, Донецька та Луганська області — одержали 56 % від усього обсягу 31,2 млрд грн субсидій і трансфертів.

 Іван Заторський

About Author

MiCT

Comments are closed.

Leave A Reply