Новини для українців всього свту

Monday, Nov. 28, 2022

Засновник еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини

Автор:

|

Березень 01, 2018

|

Рубрика:

Засновник еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини

Анатолій Леонідович Васильчук є провідним сучасним фахівцем вивчення і практичного застосування знань тонкоматеріальних тіл людини, котрий досягнув чималих висот у своїй професійній діяльності. Він народився в с. Шершні Житомирської області 23 лютого 1949 року в селянській родині. Але отримав освіту та сформувався як науковець у Львові. Місто захопило його своєю неповторністю, колоритом старовинних вулиць, пам’ятниками архітектури та високим рівнем освіти і культури.
Після закінчення 1967-го Львівського технічного училища зв’язку працював у науково-дослідному проектно-технологічному інституті. У 1969-1971 рр. — служба у війську. 1971 року виконав норму майстра спорту зі спортивної гімнастики на чемпіонаті Збройних сил СРСР.
Мав велике бажання вчитися. Творчий шлях д-ра Васильчука різноманітний, але в кожній ділянці його праці свої завдання він виконував бездоганно і дуже сумлінно. 1975-го з відзнакою закінчив Львівський державний інститут фізичної культури. З 1975 року працював викладачем кафедри спортивної гімнастики й акробатики. 1982-го закінчив аспірантуру в Москві. З 1983 року — асистент кафедри анатомії, біомеханіки та спортивної метрології Львівського державного інституту фізичної культури (ЛДІФ). Під час роботи проводив активну науково-дослідну діяльність: розробив комплекс оригінальної вимірювальної апаратури для контролю за тренувальним процесом гімнастів, виступав із доповідями на всесоюзних, республіканських та інститутських наукових конференціях, був дуже активним в роботі товариства «Знання».
1986-го захистив кандидатську дисертацію та закінчив курси біоенергетичного масажу Джуни Давіташвілі. З 1990 року — доцент кафедри анатомії та біомеханіки ЛДІФ. 1992-го закінчив магістерський курс із психотроніки та біомагнітології, а також курси мануальної терапії проф. Шаргородського.
За 1975-1993 рр. науковий доробок д-ра Васильчука склав п’ять авторських свідоцтв і 50 наукових праць. З 1993-го, впродовж десяти років вчений систематизував світову інформацію з анатомії тонкоматеріальних тіл людини, розробив досконалу еніополіморфофункціональну технологію навчання, виховання, вдосконалення, лікування, реабілітації та регенерації людини.
З 1994 року працює в Чеській Республіці, досліджує проблеми еніоанатомічного, еніопсіанатомічного, духовного і ПСІ-феноменального розвитку людини, а також залежність гуманізації та демократизації суспільства від рівня духовної еволюції людства, інформаційно-енергетичні взаємообміни тонкоматеріальних тіл людини з інформаційно-енергетичними полями суспільства.
Еніоанатомія виявляє безконечну кількість тонкоматеріальних тіл, і чим кращий симбіоз між фізичним тілом і тонкоматеріальними тілами, тим краща якість життя людини. Інформаційно-енергетичний зміст тонкоматеріальних тіл поєднує генетичний та еволюційний розвиток людини, утворює основу її психіки, духовності, інтелекту, менталітету та функціональних можливостей. 1999-го закінчив Міжнародну академію психоенергосугестивних наук у Празі й отримав диплом лікаря-еніопсихолога.
Анатолій Васильчук є символом відданості науковій справі, лідером, що робить його зразком для наслідування в інших галузях науки. Водночас особливою рисою особистості вченого, яка істотно відрізняє його серед інших науковців, є його надзвичайна скромність.
З 2003 року д-р Васильчук першим у світі викладає еніоанатомію та проводить практичні заняття з еніоанатомічного розвитку тонкоматеріальних тіл, інтелекту, духовності та ПСІ-феноменальних здібностей людини, як серед медиків, вчителів, вихователів, тренерів, так і серед звичайних людей в Україні, Чехії та Словаччині. Крім цього, на практиці здійснює еніопсіанатомічну й еніопсихічну підготовку високопрофесійних спортсменів із футболу, гокею, боротьби, гімнастики, стрільби, тенісу, фігурного катання. Він першим розробив технології навчання, виховання, лікування, регенерації та реабілітації людини, в основі яких покладена еніоанатомія.
Особливої уваги заслуговує започаткований ним новий напрямок практичної медицини «Технологія біолокаційної діагностики». Це якісно новий розділ медицини, що ґрунтується на солідних знаннях автора. Виданий 2009-го «Атлас біолокації людини» дає практикуючим лікарям значні можливості в діагностиці багатьох захворювань, в т. ч. онкологічних. В «Атласі біолокації людини» є багато нових методик щодо дослідження фізичного та тонкоматеріальних тіл людини, зокрема її психіки, а також впливу зовнішнього середовища на людину.
Монографія А. Л. Васильчука «Атлас біолокації людини» науковці називають новою енциклопедією діагностики людини ХХІ ст. На думку д-ра Васильчука: «Лише володіючи важливою біолокаційною інформацією про свій організм, про свою психіку, схильність до хвороб і про хвороби, ми можемо уникнути неперспективних напрямків свого розвитку та гармонійно еволюціонувати».
Анатолій Васильчук є автором 587 наукових праць, в т. ч. 16-х монографій, трьох підручників для університетів, першого навчально-методичного посібника та 11-х винаходів. Наукові праці д-ра Васильчука є базою для становлення та розвитку науки про людину третього тисячоліття. Їхня мета допомогти людині пізнати себе як духовну істоту і жити в гармонії з собою та Божественними принципами.
Як повторює д-р Васильчук: «Пізнайте себе! — пізнаєте світ! — і досягнете гармонії з Богом!». Дуже сподіваємося на розуміння та підтримку нашого вченого в Канаді і не тільки серед науковців, медиків, спортсменів, тренерів та журналістів, які захочуть донести його досягнення до сучасників!

Римма Кулинич, Юрій Панишко

About Author

Meest-Online

Comments are closed.

Leave A Reply