Новини для українців всього свту

Tuesday, Oct. 4, 2022

Пам’ятна монета «Михайло Вербицький»

Автор:

|

Березень 12, 2015

|

Рубрика:

Пам’ятна монета «Михайло Вербицький»

2 грн.

Національний банк України (НБУ), продовжуючи серію пам’ятних монет «Видатні особистості», випустив в обіг пам’ятну монету номіналом 2 грн. «Михайло Вербицький», присвячену 200-річчю від дня народження українського композитора. Монету виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса — 12,8 г, діаметр — 31 мм, наклад — 30 тис. Гурт монети — рифлений.

На аверсі монети розміщено: угорі — напис УКРАЇНА, стилізовану композицію: на тлі Державного прапора України рядки — ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНИ/І СЛАВА, І ВОЛЯ, // ЩЕ НАМ, БРАТТЯ/МОЛОДІЇ, // УСМІХНЕТЬСЯ // ДОЛЯ, під якими — малий Державний герб України, праворуч і ліворуч зображено групи виконавців гімну; унизу — номінал 2 ГРИВНІ, рік карбування монети — 2015 (праворуч), логотип Монетного двору НБУ (ліворуч).
На реверсі монети зображено портрет Михайла Вербицького, ліворуч від якого — рослинний орнамент, ліра, під нею – стилізований нотний стан, роки життя: 1815 (ліворуч), 1870 (праворуч) та унизу праворуч — напис півколом МИХАЙЛО ВЕРБИЦЬКИЙ.
Пам’ятна монета є дійсним платіжним засобом України й обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

About Author

Meest-Online

Comments are closed.

Leave A Reply