Новини для українців всього свту

Tuesday, Aug. 16, 2022

На похорон Гонгадзе в Києві прийшли політики і родина журналіста

Автор:

|

Березень 22, 2016

|

Рубрика:

На похорон Гонгадзе в Києві прийшли політики і родина журналіста

Ïîðòðåò ïîãèáøåãî æóðíàëèñòà Ãåîðãèÿ Ãîíãàäçå âîçëå ïàìÿòíèêà (Ìðàìîðíîãî êðåñòà), íà 27-ì êèëîìåòðå òðàññû Áåëàÿ Öåðêîâü - Çâåíèãîðîäêà, â Òàðàùàíñêîì ð-íå Êèåâñêîé îáë., â ñðåäó, 16 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ñèíèöû / ÓÍÈÀÍ

У столиці України, на Подолі, зараз проходить літургія за українським журналістом Георгієм Гонгадзе, вбитим у 2000 році. Служіння йде в церкві Миколи Чудотворця. Катафалк з тілом журналіста привезли в храм, куди приїхали члени родини Гонгадзе, колеги загиблого, а також друзі та однодумці вбитого. На похоронах присутні лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, Ірина Геращенко та колишній народний депутат Тарас Чорновіл.
Повідомляється, що літургія триватиме до полудня, а після цього Георгія Гонгадзе поховають на території храму, де зараз йде богослужіння.
Нагадаємо, Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді в Таращанському лісі було знайдено тіло, яке слідство ідентифікувало, як останки вбитого журналіста. Суд визнав винними у вбивстві Георгія Гонгадзе Валерія Костенка, Миколу Протасова, Олександра Поповича та Олексія Пукача.
Президент України Петро Порошенко передав дружині журналіста Георгія Гонгадзе Мирославі, «Золоту зірку» Героя України.

About Author

news-online

Comments are closed.

Leave A Reply