Новини для українців всього свту

Friday, Jun. 18, 2021

До 100-річчя від дня народження дослідника Юрія Гошка

Автор:

|

Вересень 27, 2017

|

Рубрика:

До 100-річчя від дня народження дослідника Юрія Гошка

У процесі відновлення та формування державності провідні діячі України сягають до етногенезу українців минулого. Часто до традиції та початків оформлення нації і держави до виникнення загальнонаціональної свідомості. Не даремно кажуть, що історія — вчителька життя. Люди без знання фахової історичної освіти не можуть правдиво розповідати і належно розуміти минулого і дуже часто вдаються до міфотворчості. Історики-професіонали, котрі досліджували та писали свої праці, часто зловживали надлишком фахової термінології, як наслідок, історія з одного боку стає науковою дисципліною, а з іншого — елітарною. В будь-якому разі історія як предмет науки є потрібна у кожній галузі — з кожного періоду і для кожної людини.
Майже все своє зріле життя наш ювілят призначив глибинному пізнанню історії. Юрій Гошко народився 28 квітня 1917 року в селянській сім’ї в Старичах Яворівського району на Львівщині. Почав своє навчання в сільській початковій школі, після її закінчення продовжував науку в Яворівській гімназії. Учнем Юрій приєднався до молодіжного руху, за його переслідувала польська поліція і кілька разів арештовувала. Під час Другої світової війни його рекрутували до Червоної армії і юнак воював на Північно-Кавказькому фронті. Після війни повернувся до Львова і навчався на історичному факультеті Львівського педагогічного інституту, який успішно закінчив 1947-го. Уникнув більшовицького переслідування за те, що брав участь у бойових діях Другої світової війни. З 1951-го по 1958 рік був директором Львівського державного історичного музею, де мав можливість поглибити свої знання в історії. Саме там науковець вивчав документи з історії Львова, Тернопільщини й усієї Західної України. 1958-го йому пощастило захистити кандидатську дисертацію. З вересня цього ж року його призначають директором Музею етнографії та художнього промислу Академії наук (АН) УРСР у Львові. На цій посаді вчений активно досліджував різні теми з історії етнографії та питання сучасних етнокультурних відносин, написав кілька праць.
Завдяки науковим дослідженням, 1970 року він захистив докторську дисертацію, основою якої стала монографія «Громадський побут робітників Західної України (1920-1939)». У 1960-х рр. вивчав проблематику етнографічного карпатознавства (монографія «Населення українських Карпат XV-XVIII ст.: Заселення. Міґрації. Побут», 1976). 1988-го історика призначили головним науковим секретарем Інституту народознавства Національної академії наук України (НАНУ). Водночас він працював науковим редактором понад 20 колективних та індивідуальних монографій, збірників, ряду путівників і каталогів музейних виставок, науковим керівником аспірантів і дисертантів. Також досліджував матеріальну та духовну культури українського етносу. Ще 1982 року, завдяки праці науковця Музей етнографії та художнього промислу АН УРСР був реорганізований у Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН УРСР (зараз Інститут народознавства НАНУ).
Крім наукових досліджень, д-р Гошко займався суспільно-громадською та популярно-науковою діяльністю на Львівщині, був членом товариства «Україна» та редакції «Народна творчість та етнографія». В основному, вчений працював над історією етнографії й етнокультури зв’язків духовної та матеріальної культури українського етносу. До його основних наукових праць належать: Громадський побут робiтникiв Західної України (1920-1939). — К., 1967; Бойкiвщина: істор.-етногр. дослідж. — К., 1983; Населення Українських Карпат XV-XVIII ст. — К., 1986; Гуцульщина: істор.-етногр. дослідж. — К., 1987; Промисли і торгівля в Українських Карпатах у XV-XIX ст. — К., 1991; Етнографія України: навч. посіб. — Львів, 1993; Звичаєве право населення Українських Карпат і Прикарпаття ХІV-ХІХ ст. — Львів, 1999 та інші. Про наукову діяльність ювілянта є стаття Архипа Данилюка «Крізь призму часу», що 1997-го була вміщена у часопису Інституту народознавства НАНУ «Народознавчі зошити» р. (з нагоди 80-річного його ювілею). Напередодні розвалу СРСР та під час відновлення української державності проф. Гошко приєднався до українських патріотичних сил, брав участь у відновленні суверенної української державності. 1997-го за ініціативи вченої Ради Юрію Гошкові присвоїли звання заслуженого діяча науки та техніки України. Його життєвий обірвався 23 вересня 2004 року у Львові, поховали покійного на Личаківському кладовищі. Вічна йому пам’ять!

Ярослав Стех

About Author

Meest-Online

Comments are closed.

Leave A Reply