Новини для українців всього свту

Monday, Mar. 8, 2021

Соціологи показали портрет українських заробітчан

Автор:

|

Березень 04, 2020

|

Рубрика:

Соціологи показали портрет українських заробітчан

Найбільшу частку серед українських трудових міґрантів становлять жителі західних областей — 69 %. Крім цього, більшість заробітчан — чоловіки (70 %), третина з них має вищу освіту. Про це йдеться в дослідженні Німецької консультативної групи в Україні за 2017 рік.
У ньому зазначають, що велика тенденція до міґрації в західному реґіоні (при тому, що в там проживає лише 27 % населення країни) — не нове явище. Захід залишається відносно бідним реґіоном, виробляючи лише 16 % валового внутрішнього продукту України.
70 % трудових міґрантів 2017-го — чоловіки. У країнах працевлаштування єдиним винятком є Італія, де 71 % трудових міґрантів — жінки, ймовірно, котрі надають послуги з догляду в італійських сім’ях. У Росії та Польщі переважає фізична праця в сільському господарстві, будівництві та промисловості.
41 % трудових міґрантів молодші за 35 років порівняно з 34 % в загальній чисельності населення. Це ще більше відсувається в Польщі, де 47 % українських трудових міґрантів молодші за 35 років. Міґранти майже однаковою мірою є вихідцями з міст і сіл. Оскільки менше третини українців проживає в селах, міґрація поширена там удвічі більше, ніж у містах.
Люди з вищою освітою демонструють меншу схильність міґрувати, тоді як люди з професійно-технічною освітою надміру представлені серед трудових міґрантів. Частка міґрантів із вищою освітою (33 %) нижча, ніж серед населення працездатного віку (45 %). І навпаки, люди з фаховою підготовкою складають 34 % міґрантів (46 % у Польщі), що становить лише 24 % населення працездатного віку.
Це може допомогти пояснити деякі заяви фірм у трудомісткій легкій промисловості, які недавно повідомили про зростання дефіциту робочої сили. Більше половини міґрантів в країнах Європейського Союзу зайняті роботою, що вимагає елементарної підготовки. 46 % міґрантів у Польщі, 56 % в Італії і лише 21 % у Росії заявили, що мають дуже високу кваліфікацію для роботи, яку виконують.

About Author

Meest-Online

Comments are closed.

Leave A Reply