Новини для українців всього свту

Monday, Oct. 3, 2022

Як оформити біометричний закордонний паспорт громадянина України

Автор:

|

Липень 27, 2017

|

Рубрика:

Як оформити біометричний закордонний паспорт громадянина України

У зв’язку зі значним збільшенням кількості громадян України, котрі звертаються до Генерального консульства України в Нью-Йорку з проханням про оформлення біометричних закордонних паспортів, тижневик «Міст» на прохання Генконсульства публікує інформаційний матеріал у форматі «питання-відповідь» щодо порядку оформлення таких паспортів у консульській установі України.
— Що таке біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон?
— Біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі — біометричний паспорт) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на ім’я якої він оформлений, і дає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну. Біометричним паспорт є тому, що до нього імплантовано безконтактний електронний носій (чіп). До такого чіпу вносяться: інформація, що міститься на першій сторінці даних паспорта; біометричні дані: оцифрований образ обличчя особи; оцифрований підпис особи (береться з 14 років), оцифровані відбитки пальців рук (беруться з 12 років); додаткова змінна інформація.
— Хто може оформити біометричний паспорт?
— Оформлення та видача біометричного паспорта здійснюється: особі, яка досягла 16-річного віку, на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто; особі, яка не досягла 16-річного віку, на підставі поданої особисто заяви-анкети одного з батьків/законних представників і письмової згоди другого з батьків/законних представників (ця згода надається під час подання документів). Згода від другого з батьків/законних представників не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.
У разі відсутності другого з батьків під час подання документів у консульській установі така заява-згода може бути подана нотаріально засвідченою: нотаріусом в Україні або будь-яким нотаріусом на території США. В останньому випадку така заява має бути додатково засвідчена штампом Apostille, що належить до компетенції Секретаря штату, на території якого було нотаріально посвідчено заяву. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, оформлення біометричного паспорта здійснюється на підставі заяви-анкети того з них, з ким проживає дитина.
Важливо! Присутність дитини, яка досягла 12-річного віку, у консульській установі на момент подання заяви-анкети одним із батьків є обов’язковою!
— На який термін оформляється біометричний паспорт?
— Особам, які не досягли 16-річного віку, біометричний паспорт оформляється на чотири роки, а особам, які досягли 16-річного віку, — на десять років.
— За яких умов можливо оформити біометричний паспорт?
— Біометричний паспорт оформляється та видається у разі:
1) якщо особа раніше не була документована паспортом громадянина України для виїзду за кордон (наприклад, в’їхала на територію США дитиною за паспортним документом одного з батьків, куди була вписана, або народилася на території США), тобто вперше;
2) необхідності обміну наявного паспорта громадянина України для виїзду за кордон або проїзного документа дитини у разі:
* зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;
* виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;
* закінчення терміну дії паспорта для виїзду за кордон чи відсутності у ньому вільних сторінок;
* непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання (наприклад, у разі пошкодження).
3) втрати або викрадення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
4) необхідності оформлення біометричного паспорта як другого паспортного документа, на додаток до вже наявного на руках діючого паспорта громадянина України для виїзду за кордон. При цьому слід пам’ятати, що громадянин України не може мати більше двох паспортів для виїзду за кордон. Відтак, якщо у заявника на момент звернення до консульської установи вже є два паспорти, навіть якщо один з них вже протермінований, то біометричний паспорт може бути оформлено лише на заміну одного з них (зазвичай, замість протермінованого).
— Які документи треба подати для оформлення біометричного паспорта особі, яка досягла 16-річного віку, у разі обміну або вперше?
— Передусім слід пам’ятати, що з метою раціонального використання часу працівників Генконсульства та максимально оперативного обслуговування кожного заявника усі документи необхідно подавати в оригіналі, а також разом зі заздалегідь зробленими копіями! Фотографування громадян, які досягли 12-річного віку, здійснюється безпосередньо у приміщенні Генконсульства, додаткова плата при цьому не стягується.
Для оформлення біометричного паспорта подаються:
1) заява-анкета (можна роздрукувати безпосередньо з веб-сторінки Генконсульства);
2) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та копія його першої сторінки. Це може бути паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України (внутрішній), проїзний документ дитини. Підтвердженням громадянства неповнолітньої особи, яка народилася за кордоном, може слугувати довідка про реєстрацію особи громадянином України, що оформляється у консульській установі. У разі наявності у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, який подається для оформлення біометричного паспорта, відміток «Постійне проживання у США» чи про перебування на консульському обліку в будь-якій консульській установі, додатково подаються копії цих сторінок паспорта;
3) документ, а також його копія, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (green card, діюча віза, форма І-94, employment authorization card тощо). У разі відсутності зазначених документів подаються довідка з місця роботи, договір про оренду помешкання, довідка про наявність відкритого рахунку в банку чи banking statements, копія протермінованої візи, яка була підставою для в’їзду до США тощо;
4) документ про сплату консульського збору (money order) або оригінал і копія документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати, відповідно до законодавства України. Інші форми оплати (готівка, чеки, банківські перекази тощо) не приймаються.
Важливо! У разі зміни прізвища чи імені особи та необхідності оформлення паспорта на нове прізвище чи ім’я додатково подається свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про зміну імені чи відповідне рішення суду, в якому зазначено про зміну прізвища. Документ, виданий компетентним органом США, має бути відповідним чином засвідчений штампом Apostille і перекладений українською мовою (нотаріально засвідчений переклад). Водночас, якщо відповідно до законодавства того чи іншого штату у свідоцтві про шлюб не відображено факт зміни прізвища, додатково подається нотаріально засвідчений affidavit.
Крім цього, слід пам’ятати, що для осіб, котрі тимчасово перебувають за кордоном (не оформили дозволу компетентних органів України на постійне проживання за кордоном та не мають у закордонному паспорті штампу «Постійне проживання»), обмін паспорта у разі зміни прізвища чи імені здійснюється лише після оформлення внутрішнього паспорту (паспорт громадянина України) на нові прізвище або ім’я. З питань оформлення внутрішніх паспортів слід звертатися до органів Державної міґраційної служби України за місцем реєстрації в Україні.
— Які документи треба подати для оформлення біометричного паспорта у разі втрати/викрадення паспорта громадянина України для виїзду за кордон?
— Передусім слід пам’ятати, що з метою раціонального використання часу працівників Генконсульства та максимально оперативного обслуговування кожного заявника усі документи необхідно подавати в оригіналі, а також разом із заздалегідь зробленими копіями! Фотографування громадян, які досягли 12-річного віку, здійснюється безпосередньо у приміщенні Генконсульства, додаткова плата при цьому не стягується.
Для оформлення біометричного паспорта замість втраченого або викраденого подаються:
1) заява-анкета (можна роздрукувати безпосередньо з веб-сторінки Генконсульства);
2) паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку) або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, за відсутності — його копію (у разі наявності), або надається інформація про раніше оформлені на ім’я цієї особи документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
3) документ, а також його копія, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (green card, діюча віза, форма І-94, employment authorization card тощо). У разі відсутності зазначених документів подаються довідка з місця роботи, договір про оренду помешкання, довідка про наявність відкритого рахунку в банку чи banking statements, копія протермінованої візи, яка була підставою для в’їзду до США тощо;
4) документ (протокол, police report тощо), виданий компетентними органами США, що підтверджує факт звернення заявника з приводу втрати або викрадення паспорта;
5) документ про сплату консульського збору (money order) або оригінал і копія документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати, відповідно до законодавства України.
Важливо! Слід пам’ятати, що оформлення консульською установою біометричного паспорта у разі втрати або викрадення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється за результатами перевірки особи заявника, його приналежності до громадянства України, а також факту видачі такого втраченого чи викраденого паспорта в Україні шляхом надсилання відповідних запитів до компетентних органів України. У цьому зв’язку термін оформлення нового біометричного паспорта збільшується на період проведення такої перевірки. Рекомендуємо при цьому купувати відповідний money order не заздалегідь, а після аналізу поданих документів консульською посадовою особою.
— Які документи треба подати для оформлення біометричного паспорта дитині, яка не досягла 16-річного віку?
— Насамперед необхідно пам’ятати, що з метою раціонального використання часу працівників Генконсульства та максимально оперативного обслуговування кожного заявника усі документи необхідно подавати в оригіналі, а також разом зі заздалегідь зробленими копіями! Для оформлення біометричного паспорта дитині, яка не досягла 16-річного віку, один з батьків дитини подає:
1) заява-анкета (можна роздрукувати безпосередньо з веб-сторінки Генконсульства);
2) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України дитини, та копію його першої сторінки. Це може бути паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України (внутрішній), проїзний документ дитини. Підтвердженням громадянства неповнолітньої особи, яка народилася за кордоном, може слугувати довідка про реєстрацію особи громадянином України, яка оформляється у консульській установі. У разі наявності у паспорті громадянина України для виїзду за кордон чи проїзному документі дитини, який подається для оформлення біометричного паспорта, відміток «Постійне проживання у США» чи про перебування на консульському обліку в будь-якій консульській установі, додатково подаються копії цих сторінок паспорта чи проїзного документа;
3) документ, а також його копія, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування дитини за кордоном (green card, діюча віза, форма І-94, employment authorization card тощо);
4) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, та його копія. Документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом США, подається засвідченим штампом Apostille і з перекладом українською мовою;
5) документ про сплату консульського збору (money order) або оригінал і копія документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати, відповідно до законодавства України;
6) одну фотокартку дитини розміром 10 х 15 см (вимоги до фотокарток можна знайти на веб-сторінці Генконсульства) — подається виключно у разі оформлення паспорта дитині, яка не досягла 12-річного віку.
7) заяву другого з батьків про згоду на оформлення паспорта дитині (можна роздрукувати безпосередньо з веб-сторінки Генконсульства). У разі відсутності другого з батьків у консульській установі на момент звернення з клопотанням про оформлення паспорта, така заява може бути посвідчена нотаріусом в Україні або будь-яким нотаріусом на території США. В останньому випадку така заява має бути додатково засвідчена штампом Apostille, що належить до компетенції Секретаря штату, на території якого було нотаріально посвідчено заяву.
Згода від другого з батьків/законних представників не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.
8) паспорти (та копії перших сторінок) батьків дитини, а також документи, які підтверджують постійне/тимчасове проживання батьків за кордоном (діючі візи, green card тощо). Для дітей, які перебувають у США на підставі паспорта одного з батьків, додатково подаються копії сторінок 1-5 цього паспорта.
Важливо!
1. Внесення даних про дітей до паспортів батьків не передбачено. Кожній дитині оформлюється окремий паспорт.
2. Присутність дитини у Генконсульстві під час подання документів на оформлення їй паспорта вимагається з 12-річного віку.
— Кому і як видається біометричний паспорт після його оформлення?
— Оформлений біометричний паспорт видається особисто заявникові. При цьому отримання готових до видачі паспортів за дорученням іншою особою чи відправка готових паспортів Генконсульством поштою на адресу їхніх власників не передбачено чинним законодавством. Біометричний паспорт, оформлений на ім’я дитини, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий одному з батьків дитини або іншій особі, уповноваженій на це батьками на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.
Біометричний паспорт, оформлений на ім’я дитини у віці від 12 до 16 років, може бути виданий одному з батьків дитини або іншій особі, уповноваженій на це батьками на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності дитини, на ім’я якої оформлено біометричний паспорт, у консульській установі.
Для отримання біометричного паспорта його власник подає документ, що посвідчує його особу. Для отримання біометричного паспорта його власник має здати той паспорт, який подавався для обміну на біометричний.
Важливо! Слід пам’ятати, що у разі неотримання біометричного паспорта впродовж одного року з моменту його надходження до консульської установи, такий паспорт підлягає знищенню.

Консульський збір за оформлення біометричного паспорта
Консульський збір за оформлення паспорта сплачується у вигляді money order та складає:
* 20 USD — за видачу паспорта громадянам України, які не досягли 16-річного віку;
* 100 USD — за видачу паспорта вперше громадянам України, які досягли 16-річного віку (набуття особою громадянства України, замість проїзного документа дитини або якщо дані дитини були внесені в паспорти батьків);
* 160 USD — за видачу паспорта у зв’язку зі закінченням терміну дії попереднього паспорта, відсутністю вільних сторінок, зміною громадянином України прізвища (імені), встановлення неточностей у внесеній до паспорта інформації, оформлення другого паспорта;
* 180 USD — за видачу паспорта замість втраченого, викраденого чи зіпсованого.

Термін оформлення біометричного паспорта
Біометричний паспорт без урахування часу доставки оформляється Генеральним консульством у термін до трьох місяців із моменту оформлення заяви-анкети. Водночас, як свідчить практика роботи консульської установи, зазвичай цей термін складає близько двох місяців.
Слід також пам’ятати, що процедури термінового оформлення біометричного паспорта, у т. ч. за додаткову оплату, у Генеральному консульстві не існує.

Особливості транслітерації імені та прізвища під час оформлення біометричного паспорта
Написання імені та прізвища особи у біометричному паспорті латинськими літерами здійснюється відповідно до правил транслітерації, затверджених чинним законодавство України, з якими можна ознайомитися на веб-сторінці Державної міґраційної служби України за посиланням: https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html
Слід при цьому пам’ятати, що на письмове прохання особи внесення імені чи прізвища латинськими літерами до біометричного паспорта під час його оформлення може бути виконано відповідно до їхнього написання у раніше виданих компетентними органами України паспортних документах (закордонних паспортах старого взірця), або відповідно до написання такого імені чи прізвища у документах, що підтверджують факт народження (для дитини), зміну імені (у т. ч. у разі укладання або розірвання шлюбу), що видані компетентними органами іноземної держави.
Генеральне консульство не здійснює внесення імені чи прізвища особи латинськими літерами відповідно до їхнього написання в інших іноземних документах (green card, employment authorization card тощо), крім тих, що підтверджують факт народження або зміну імені.

Дні та години прийом громадян України із паспортних питань
Прийом громадян із паспортних питань здійснюється без попереднього запису в порядку живої черги — понеділок: 09:00 — 12:00; середа: 09:00 — 12:00 і 14:00 — 17:00.
Видача оформлених паспортів здійснюється без попереднього запису в порядку живої черги — понеділок: 14:00 — 16:00 і середа: 12:00 — 13:00.

Додаткова інформація
У разі виникнення запитань щодо зазначеного порядку оформлення паспортів чи за необхідності отримання додаткової інформації просимо телефонувати кожного вівторка, четверга та п’ятниці з 9:00 до 18:00 за номерами телефонів:
+1 (212) 371 6965;
+1 (212) 371 5690 (додатковий 107);
+1 (212) 371 5691 (додатковий 107);
або надсилати запитання електронною поштою: gc_usn@mfa.gov.ua
Відповідальна консульська посадова особа Генерального консульства України в Нью-Йорку — Мирослав Миронович Кастран, консул.
Зазначену інформацію щодо порядку оформлення біометричних закордонних паспортів, у т. ч. бланки заяв-анкет, зразки їхнього заповнення тощо можна знайти на офіційній веб-сторінці Генерального консульства України в Нью-Йорку за посиланням: http://ny.mfa.gov.ua/ua у розділі «Консульські питання».
Генеральне консульство України в Нью-Йорку

About Author

Meest-Online

Comments are closed.

Leave A Reply