Новини для українців всього свту

Monday, Jun. 14, 2021

Світлій пам’яті доктора Євгена Федоренка

Автор:

|

Вересень 21, 2017

|

Рубрика:

Світлій пам’яті доктора Євгена Федоренка

Минуло 40 днів, як відійшов у вічність патріот України, доктор наук, академік Євген Федоренко, довголітній голова управи Шкільної ради в США. Євген Федоренко народився 28 січня 1929 року на Харківщині, в селянській сім’ї. Дитиною пережив колективізацію, розкуркулення і Голодомор. Під час Другої світової війни сім’ю вивезли до Німеччини, довелося пережити важку працю і сповнене небезпек життя у ворожій країні, потім — у таборах для переміщених осіб в Баварії, а з 1947-го — в Бельгії. Але навіть у таких умовах він учився в українській школі, в гімназії, а потім у Лювенському католицькому університеті в Бельгії (1949-1955).
Переїхавши до США 1955 року, Євген продовжив здобувати освіту — закінчив Нью-Йоркський університет, працював у ньому викладачем мови та літератури. 1969-го молодий науковець став докторантом на філософському факультеті Українського вільного університету і 1971 року отримав ступінь доктора філософії. Відтак, працював учителем у Школі українознавства у Виппані (штат Нью-Джерзі), 1973-го був обраний директором школи й обов’язки директора виконував аж до 2001 року.
1983-го д-ра Федоренка обрали головою управи Шкільної ради, на цій посаді він перебував 33 роки. Сприйняв все краще, що виробила Шкільна рада до нього, і гідно продовжив її роботу. Під його керівництвом Шкільна рада витримала випробування часом, довела, що створена в США система організації навчально-виховного процесу є найкращою в світі. Такого рівня організації навчання дітей за кордоном немає в жодній країні, його можна брати як зразок для навчання дітей в інших державах. За ці роки більше 25 тис. українських дітей закінчили українознавчі школи. Тепер там, де існують українські громади, в багатьох установах звучить українська мова. В системі Шкільної ради зараз є 42 школи, вчиться більше 2,5 тис. дітей. Школи забезпечені кадрами, за потреби їх готують на курсах підвищення кваліфікації вчителів, з 1983-го щорічно проводять семінари вчителів, на яких пройшли підготовку більше 500 фахівців. Постійно проводять конференції, регулярно видається журнал «Рідна школа».
Шкільна рада під керівництвом д-ра Федоренка проводила активну видавничу діяльність. Після 1983 року було видано більше 40 найменувань підручників та інших матеріалів. Серед них — нові підручники з історії, географії, культурології, мови та літератури. Більшість із них упорядкував і редагував Євген Федоренко. Він — автор понад 140 наукових статей і рецензій, надрукованих в Україні, США, Канаді та Німеччині. Більше 40 доповідей було прочитано на наукових конференціях. У своїх наукових статтях і виступах він постійно відстоював і захищав інтереси України, відстоював українську мову.
Д-р Євген мав значний досвід журналіста — був позаштатним працівником українського відділу «Голосу Америки», радіо «Свобода», членом редколегії журналу «Молода Україна» та видання «Мова про мову», працював головним редактором журналу «Рідна школа» (1978-2016).
Наукова та педагогічна діяльність Євгена Федоренка визнана в науковому світі, де його добре знають, шанують і поважають. 1997-го Академія наук Вищої школи України обрала д-ра Федоренка дійсним членом, почесним академіком і надала йому високе звання — Іноземний член Академії педагогічних наук України. Його обрали почесним доктором національно-педагогічного Харківського університету ім. Григорія Сковороди. Він був членом національної Спілки письменників України, науковим секретарем Української вільної академії наук, членом управи Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, членом Асоціації українських американських професорів, членом Об’єднання українських журналістів, членом ради Координаційного комітету допомоги Україні, почесним головою Комітету допомоги Україні.
Упродовж усіх років Євген Федоренко дбав про Україну, підтримував тісні зв’язки з нею. Його знали в Києві, Харкові, Черкасах, Чернігові й інших містах, в освітніх і наукових колах. В Україні одні називали його «добрим хліборобом» на ниві української освіти. Інші називали його «будівничим України». На честь 75-ліття академіка в Харкові видали книгу «Відданий будівничий України». Відірваний від своєї Батьківщини, він усе життя працював для неї. Це стало чітко видно, коли після здобуття незалежності Україна потребувала підручники для шкіл, а Шкільна рада оперативно підготувала і відправила їх на суму більше 120 тис. USD у школи й університети України.
Євген Федоренко — людина високоосвічена, обдарована, наполеглива, цілеспрямована, чесна, працьовита, сумлінна, тактовна, надзвичайної скромності. Все своє життя був великим патріотом України, завжди і скрізь захищав українську мову. Заслужив глибоку повагу, пошану й удячність всіх, хто працював із ним і хто його знав .
Академік Федоренко похований на українському цвинтарі в Бавнд-Бруці. Хай американська земля буде йому легкою. Світла і вічна йому пам’ять!
Володимир Кривоніс, заступник голови Шкільної ради

About Author

Meest-Online

Comments are closed.

Leave A Reply