Новини для українців всього свту

Saturday, Jul. 24, 2021

Глобальний католицизм

Автор:

|

Липень 09, 2015

|

Рубрика:

Глобальний католицизм

Папа Франциск

Центр прикладних досліджень і апостоляту, дослідницька інституція при Джорджтавнському університеті (Вашинґтон), оприлюднив звіт Global Catholicism: Trends & Forecasts. Він став підсумком аналізу сотень реґіональних соціологічних досліджень і статистики Ватикану стосовно розвитку Католицької церкви в світі впродовж 1980-2012 рр. Представлені дані показують масштабну картину основних тенденцій розвитку Католицької церкви в шести реґіонах світу: Європі, Північній і Південній Америці, Африці, Азії й Океанії.

Загальний огляд
Дослідження було сфокусовано на трьох основних показниках: кількості вірян, парафій і священиків. Було враховано також дані щодо хрещення, миропомазання та шлюбу. Хоч серцем життя Церкви є Євхаристія, але даних про те, скільки саме католиків регулярно приступає до святого причастя, немає, тому важко визначити точну кількість тих вірних, про яких можна було би сказати, що вони беруть найповнішу участь в житті Церкви.

Кількість вірних
Відносно кількості населення планети протягом останніх 50 років число католиків трималось на рівні 17,5 %. Кількість вірних Католицької церкви зростала пропорційно зі збільшенням населення планети, чисельність якого 2012 року сягнула 7,3 млрд осіб, і 1 228 612 тис. із них є католиками. 1980-го кількість католиків була на рівні 783 662 тис. осіб, а населення планети складало 4,4 млрд.

Кількість католиків

Континент 1980 1990 2000 2010 2012
Африка 58676000 88899000 130018000 185620000 198587000
Америки 384816000 461264000 519319000 585998000 5988819000
Азія 62713000 86012000 107302000 129661000 134641000
Європа 271649000 285294000 280144000 284924000 286868000
Океанія 5806000 7031000 8202000 9468000 9706000
Світ 783660000 928500000 1045057000 1195671000 1228621000

Починаючи з 1980 року кількість католиків у світі зросла на 57 %. Автори звіту великою мірою пов’язують це з рівнем народжуваності. 1980-го в Європі індекс народжуваності був 2,16. 2012-го цей показник становив 1,72. У субтропічній Африці 1980 року цей показник становив 6,76, а 2012-го — 5,15. Тому збільшення кількості католиків в Африці значною мірою пов’язане, в основному, не з місією чи євангелізацією, як це було в минулі століття, а з високим рівнем народжуваності. В Латинській Америці народжуваність 1980 року була на рівні 4,2, а 2012-го — 2,18.
Згідно з прогнозами зростання населення до 2050 року, кількість католиків в світі збільшиться на 372 млн осіб, тобто на 29 %. Ці дані підтверджують тезу про глобальне зміщення християнства з Півночі на Південь. Більшість католиків світу зараз проживає в Південній Америці, Африці й Азії. І саме ці реґіони демонструють позитивну динаміку зростання, порівняно з низькими показниками в Європі. Винятком є Північна Америка, яка хоч і не має таких високих показників, проте ситуація там — не така ж, як у Європі. В релігійній палітрі Північної Америки значну роль відіграють також міґранти, котрі прибувають із Латинської Америки чи Азії. Кількість іспаномовних католиків у США постійно зростає, а парафії все частіше стають двомовними.

Парафії
З 1980 року в Католицькій церкві на 7 % (до 15300) збільшилася кількість парафій. Проте це зростання виявилося непропорційним відносно збільшення загального числа католиків — 57 %. Ця непропорційність стає відчутною при розгляді статистики кількості вірних стосовно однієї парафії. Якщо 1980 року на одну парафію припадало 3 759 вірян, то 2012-го одна парафія охоплювала в середньому 5 491 осіб. У Південній і Північній Америках кількість вірних на одну парафію зараз складає більш як 10 тис., тому в майбутньому число парафій необхідно буде збільшувати. Загалом 1980 року у світі діяло 208 483 католицькі парафії, 2012-го їх стало вже 223 752. 2050 року Католицька церква потребуватиме 300 тис. парафій, тобто знадобиться відкрити більш ніж 75 тис. нових.

Католицькі парафії

Континент 1980 1990 2000 2010 2012
Африка 7162 8967 11022 14401 15217
Америки 46351 51543 54682 57683 57769
Азія 11854 16134 20543 23675 24169
Європа 138828 136178 129565 122881 122159
Океанія 2308 2383 2384 2415 2426
Світ 206503 215805 218196 221055 221740

В Азії й Африці кількість парафій за 35 років подвоїлася (зростання склало 104 і 112 %, відповідно), в Америках зростання відбулося на рівні 25 %. Але в Європі Католицька церква протягом цього періоду втратила 16 669 парафій, тобто 12 %. В Європі зараз відчувається брак вірних, тоді як в Африці чи Азії є значна нестача храмових приміщень.

Духовенство
Розвиток парафіяльної мережі стримується також браком священиків. Починаючи з 1980 року, коли Церква мала 783 662 тис. вірних і 413,6 тис. священиків, кількість вірян зросла до 1 228 612 тис., а кількість священиків зменшилася на 20 547 осіб і становила 2012 року 393 053 особи. Найбільшої втрати зазнала Європа, де впродовж 35 років кількість священиків зменшилась на 78 090 – з 243 319 до 165 229 осіб.

Кількість священиків

Континент 1980 1990 2000 2010 2012
Африка 17346 20399 27165 37527 40133
Америки 120132 118882 120841 122607 122924
Азія 27136 33855 43566 57136 60042
Європа 243319 224606 208659 190150 186489
Океанія 5667 5431 4947 4816 4725
Світ 413600 403173 405178 412236 414313

Натомість, в Африці число священиків зросло на 131 %, в Азії — на 115 %, порівняно з 1980 роком. Так само, як і у випадку з парафіями, збільшилася кількість католиків, що припадає на одного священика. 1980 року їх було 1 895, 2012-го — 3 126 осіб.

Європа
Упродовж 1980-2012 рр. католики становили 40 % населення Європи. Помітним є зростання кількості вірних Католицької церкви у 1980-1990 рр. — з 271 649 тис. до 285 294 тис. осіб, що було пов’язано з розпадом СРСР і з відродженням Церкви на землях колишнього радянського табору. На початку 2000-х рр. це число дещо зменшилося — до 280 144 тис., але 2012-го знову сягнуло 286 868 тис. вірних.
До 2050 року, за прогнозами експертів, кількість католиків в Європі зменшиться на 5 % (36 млн осіб). Цьому навіть не зарадить притік міґрантів-католиків. Через спад народжуваності та секуляризаційні процеси кількість вірних Католицької церкви буде скорочуватися.
Головною проблемою Католицької церкви в Європі залишається брак священицьких покликань і духовенства, яке б обслуговувало широку мережу парафій. Тому в майбутньому європейці будуть залучати до служіння священиків із Азії й Африки.
На думку авторів дослідження, винятком зі загального правила в Європі є лише наша Україна. Так, кількість хрещень тут у 2000-2012 рр. зросла на 37 % (з 28 658 до 39 152), а число церковних шлюбів збільшилося на 3 % (з 17 975 до 18 507). Це стосується лише українських греко-католиків і римо-католиків.
Цікаво порівняти дані про участь європейських християн у недільних богослужіннях (в країнах Західної Європи їх відвідують 20 % католиків) з українськими показниками. Оскільки Україна хоч і вважається однією з найрелігійніших країн Європи, проте загальна картина тут суттєво відрізняється в несподіваний бік. Не зважаючи на те, що приблизно три чверті громадян України вважає себе віруючими, показник реальної участі в житті релігійних спільнот тут є одним із найнижчих в Європі. Лише 7-8 % українців реально бере участь у житті Церкви. Цей показник, згідно з аналізом Віктора Єленського, близький до ситуації в Чехії, яка вважається однією з найсекуляризованіших держав Європи. Українська статистика різниться й залежно від реґіону. Житель західної України буває в храмі 22-23 рази в рік, натомість східної — 7-8. При цьому залежно від конфесій щотижня в храмі буває 31 % вірних УГКЦ, 21,1 % — Московського патріархату, і 19,1 % — Київського.
Попри досить низьку реальну участь українців у житті Церкви більшість із них звертається до неї в разі необхідності хрещення немовлят, укладення шлюбів чи похоронів родичів. Кількість українців, котрі хрестять дітей чи хочуть християнського похорону, зростає знову ж таки від сходу на захід. Якщо в Миколаївській області таких є 52,2 %, в Київській — приблизно 90 %, то на Закарпатті — майже 100 %.
Ці показники свідчать про те, що релігійність українців зосереджена головно навколо окремих Таїнств, які освячують ті чи інші періоди життя. Це — досить пасивна, якщо не «споживацька», релігійність. Християнство в Україні наразі залишається частиною традиції, а не є особистісним вибором особи. Проте зі змінами в загальній культурі, сповільненням інерції традиції, процесами секуляризації та зменшенням суспільного тиску, як це було свого часу в Західній Європі, всі українські конфесії з часом теж відчують значну втрату вірян. Враховуючи, що рівень катехизації в Україні й близько не є таким, як, наприклад, у Польщі, ці процеси можуть бути ще інтенсивнішими. З іншого боку, втрата парафіян Церквою не означатиме, що українці стануть менше цікавитись релігією чи менше прагнутимуть релігійного досвіду. Цього не трапилось ні в Західній Європі, ні в світі загалом.

Анатолій Бабинський, РІСУ

About Author

Meest-Online

Comments are closed.

Leave A Reply