Новини для українців всього свту

Saturday, Sep. 26, 2020

Українські вчені — на межі зникнення

Автор:

|

Лютий 07, 2013

|

Рубрика:

Українські вчені — на межі зникнення

З 1991 року чисельність учених-дослідників в Україні скоротилася втричі. Загалом у наукових установах державного, підприємницького й освітнього секторів науки працює 135 тис. осіб — 0,7 % зайнятого населення країни. 70 тис. із них — це дослідники (16 тис. кандидатів наук, 4 тис. докторів наук і 50 тис. виконавців наукових і науково-технічних робіт без наукового ступеня). Для порівняння: у сусідніх країнах скорочення кількості наукових працівників за останні десятиліття було значно меншим, ніж в Україні, наприклад, чисельність працівників наукових організацій у Росії та Білорусі становить, відповідно, 1,1 і 1,3 % зайнятого населення. Державне фінансування наукової сфери в Росії та Білорусі теж вище — 0,57 і 0,76 % від валового внутрішнього продукту (ВВП), що в 2-3 рази більше, ніж в Україні.

2011-го в Україні ВВП у фактичних цінах склав 1 трлн 316,6 млрд грн. Із них обсяг фінансування витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт за рахунок державного бюджету складає лише 3 860 млн грн. (0,29 % ВВП). Це в шість разів менше, ніж передбачено Законом України, згідно з яким, «держава забезпечує бюджетне фінансування наукової та науково-технічної діяльності (крім витрат на оборону) у розмірі не менш ніж 1,7 % валового внутрішнього продукту України».

About Author

Meest-Online

Comments are closed.

Leave A Reply