Новини для українців всього свту

Sunday, Sep. 27, 2020

Нова публікація КІУС про культуру еліти Мазепиної столиці

Автор:

|

Травень 29, 2014

|

Рубрика:

Нова публікація КІУС про культуру еліти Мазепиної столиці
Обкладинка буклету

Обкладинка буклету

Від 2001 року українські та канадські археологи й історики спільно вивчають старожитності Батурина. Розкопки цього міста в Чернігівській області та публікацію їх результатів спонсорують Програма дослідження Східної України ім. Ковальських при Канадському інституті українських студій (КІУС) Альбертського університету, Наукове товариство імені Шевченка в Америці, Понтифікальний інститут середньовічних студій Торонтського університету та Дослідний інститут «Україніка» в Торонто. Проект очолює Зенон Когут, провідний історик Гетьманату, попередній директор КІУС і голова Програми імені Ковальських. Щедрими меценатами історико-археологічного вивчення Батурина є бл. п. поетеса Володимира Василишин і її чоловік – мистець Роман Василишин із Філадельфії (США).

Археологи встановили, що це поселення виникло наприкінці ХІ ст. як прикордонна фортеця Чернігівського князівства. У 1669-1708 рр. Батурин був столицею Гетьманщини, де розташовувалися резиденції гетьманів і їхні збройні сили, садиби козацьких старшин, державних службовців, урядові установи. Місто процвітало за гетьмана Івана Мазепи (1687-1708). 1708-го батуринці підтримали виступ Мазепи за незалежність Центральної України від Москви й мужньо обороняли твердиню від армії царя Петра І. Зазнавши великих втрат, російське військо захопило гетьманську столицю, пограбувало та спалило її дотла й із метою покарання повсталих вигубило полонених козаків, урядників і все цивільне населення — разом до 14 тис. українців.
Десятилітні археологічні розкопки у Батурині та здійснені на їх основі масштабні реконструкції фортечної цитаделі, церков, військової скарбниці, судової палати й гетьманських палаців відтворили образ зруйнованої столиці козацької держави. Завдяки праці експедиції це місто є єдиним із-поміж кількох столиць Гетьманщини, де щоліта 13 років ведуться польові дослідження. Вони висвітлюють ще маловідомі культуру та побут козацької еліти.
Новою публікацією на цю тему є ілюстрований буклет Зенона Когута, Володимира Мезенцева, Юрія Ситого та В’ячеслава Скорохода «Розкопки у Батурині 2012 р. Культура козацької еліти Мазепиного двору» (Торонто: Гомін України, 2013). Ця науково-популярна історико-археологічна праця видана коштом КІУС і Дослідного інституту «Україніка». Вона знайомить з українськими та канадськими дослідниками Батурина, спонсорами, меценатами й жертводавцями цього проекту в Канаді та Сполучених Штатах. Коротко розповідає історію міста в князівський і козацький періоди, а головне — про золоту добу Мазепиного правління, розорення Батурина царським військом 1708-го, відбудову міста останнім гетьманом Лівобережної України Кирилом Розумовським (1750-1764) і його занепад протягом ХІХ-ХХ ст. Руйнацію Мазепиної столиці, варварське поголовне винищення мешканців і їх масові жорстокі покарання описано за маловідомим літописом представника старшинської верхівки Якова Радкевича 1734-го, опублікованим у Києві 2012 року.
Автори розглядають матеріали розкопок залишків спаленого палацу, церкви та великої службової споруди садиби Мазепи в передмісті Батурина Гончарівці у 2012-2013 рр. Дослідження решток цього палацу є важливим для вивчення місцевих і київських будівельно-орнаментальних прийомів і впливів Заходу на архітектуру та мистецтво українського бароко. Знайдені під час вивчення службового приміщення численні артефакти свідчать про розвинуте виробництво й декоративно-ужиткове мистецтво Батурина, про заможність, освіченість, інтелектуальні заняття та культурні інтереси козацьких старшин, ад’ютантів, покоєвих і писарів, котрі працювали у гетьманських покоях, генеральній військовій канцелярії, архіві чи бібліотеці при палаці. Аналізи знахідок показали, що ці мешканці службової будівлі грали в шахи й читали ілюстровані книги.
Археологічні дослідження виявили проникнення до гетьманської столиці європейської літератури й творів мистецтва та її широкі торгівельні зв’язки зі Заходом, Московією й Туреччиною. Історичні джерела також повідомляють про таємні дипломатичні відносини Мазепи з турецьким султаном і про присутність його портрету в залі гончарівського палацу.
У буклеті розповідається про розкопки поховань загиблих від московської навали, виявлені біля палацу Розумовського, і про нові статті археологів про погром Батурина та розкопки могил жертв різанини 1708-го українською й англійською мовами. Підсумовуються останні висліди фізико-антропологічних аналізів останків батуринців XVII-XVIII ст., ексгумованих експедицією.
Видання ілюструють портрети, світлини археологічних знахідок і розкопаних решток споруд, екстер’єрів та інтер’єрів відбудованих гетьманських палаців, церков і цитаделі Батурина, аерофото, комп’ютерні реконструкції архітектури та декору головної резиденції Мазепи на Гончарівці та предметів старшинського обладунку, а також знімки з публічних заходів на відзначення роковин Батуринської трагедії у 2012-2013 рр. Наприкінці брошури подано посилання на використану наукову літературу.
Ця публікація розрахована на широке коло читачів і вчених. Буклет можна придбати за $8.95 у видавництві КІУС кредитною карткою через захищену електронну систему (http://www.ciuspress.com/catalogue/history/333/kul%27tura-kozats%27koyi-ieliti-maziepinogheo-devoru), e-поштою (cius@ualberta.ca), телефоном (780/492-2973), факсом (780/492-4967) або звичайною поштою: CIUS Press, 4-30 Pembina Hall, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 2H8. Поза межами Канади ціни — у доларах США.
Улітку українсько-канадська експедиція продовжить розкопки залишків маєтку Мазепи та гетьманської фортеці й пошук нових археологічних свідчень про трагедію 1708 року в Батурині. Нинішня криза в Україні не дозволяє державі надалі фінансувати наш науковий проект. Його продовження цього року цілковито залежить від підтримки спонсорів і жертводавців у Північній Америці.
Добродіїв, котрі бажають допомогти історико-археологічним дослідженням Батурина та публікації їхніх результатів, просимо надіслати чеки з пожертвами на адресу: Prof. Zenon Kohut, Director, Kowalsky Program, Canadian Institute of Ukrainian Studies, 4-30 Pembina Hall, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 2H8. Чеки з Канади мають бути виписані на Canadian Institute of Ukrainian Studies, memo: Baturyn Project. Американських доброчинців просимо ласкаво виписати чеки на University of Alberta Foundation USA, Inc., memo: CIUS Baturyn Project. Усі жертводавці отримають посвідку про звільнення цієї суми від податку, і їм буде висловлено подяку в пов’язаних із проектом публікаціях і публічних доповідях.

Уламок бронзової оправи книги з вирізаною та гравірованою фігуркою чоловіка, котрий сурмить.  Розкопки службового приміщення на захід від палацу Мазепи 2012-го

Уламок бронзової оправи книги з вирізаною та гравірованою фігуркою чоловіка, котрий сурмить. Розкопки службового приміщення на захід від палацу Мазепи 2012-го

Додаткову інформацію про Батуринський проект у Північній Америці можна отримати за телефоном: 416-766-1408 чи e-mail: v.mezentsev@utoronto.ca. В Україні за довідками, будь ласка, зверніться до керівника Батуринської археологічної експедиції при Чернігівському університеті Юрія Ситого за телефоном: 462-774-296, чи e-mail: yurisytyi@gmail.com.

Володимир Мезенцев

About Author

Meest-Online

Comments are closed.

Leave A Reply