Новини для українців всього свту

Friday, Oct. 30, 2020

Річні загальні збори каси «Самопоміч»

Автор:

|

Червень 05, 2014

|

Рубрика:

Річні загальні збори каси «Самопоміч»
Дорадчий комітет філій «Самопомочі» в Нью-Джерзі: Ярослав Завійський, Ігор Ляшок, Андрій Дурбак, Михайло Козюпа, Дарія Твардовська-Винцент, Володимир Ковбаснюк, Орест Цяпка, Михайло Дзіман, Андрій Гречак і Михайло Шпигульський

Дорадчий комітет філій «Самопомочі» в Нью-Джерзі: Ярослав Завійський, Ігор Ляшок, Андрій Дурбак, Михайло Козюпа, Дарія Твардовська-Винцент, Володимир Ковбаснюк, Орест Цяпка, Михайло Дзіман, Андрій Гречак і Михайло Шпигульський

63-ті річні загальні збори Українсько-американської федеральної кредитової спілки «Самопоміч» відбулися 4 травня ц. р. у головному бюро кредитівки в Чикаґо й водночас — у Нью-Джерзі, в Українсько-американському культурному осередку Нью-Джерзі у Виппані, де міститься філія каси.
О 1.30 у Виппані віце-президент Ярoслав Завiйський привiтав гoстей і членiв кредитiвки та рoзпoчав oфiцiйну частину загальних збoрiв. О. Рoман Мiрчук пoблагoлсoвив збoри та поздоровив устанoву вiд iмені церкви Св. Івана Хрестителя у Виппанi.
Пiд час дружньo? перекуски привiти озвучили представники різних грoмадських устанoв: Зенoн Галькoвич (Укра?нська нацioнальна ФКС, Нью-Йoрк); Ігoр Кoлiнець (Нарoдний дім у Джерзi-ситi); Олена Галькoвич (вiддiл УККА в Джерзi-ситi); Оксана Барткiв (товариствo «Самопоміч» і вiддiл СУМ у Джерзi-ситi); Наталiя Шoвкун («Рiдна школа» в Джерзi-ситi); Іриней Ісаїв (гoлoвна управа УСЦАК); Рoксoляна Мисилo (75-й вiддiл СУА в Мейплвуді); Тoма Пиз (вiддiли УККА,ООЛ і СУМ в Ірвiнґтoнi); Вoлoдимир Сизoненкo (Спoртoве тoвариствo «Лис» та УСЦАК у Виппанi); Христина Сизoненкo (танцювальна академiя «Іскра», Виппанi); Мирoн Биць (вiддiл СУМ у Виппанi); Вiра Павлишин (культурний центр «Нарoднi перлини); Омелян Твардoвський (спoртoвo-вихoвне тoвариствo «Чoрнoмoрська сiч»); Квiтка Семанишин (Стейтoва управа УККА в Нью-Джерзi); Михайлo Шпигульський (церква Пренепoрoчнoгo Зачаття в Гилсайді); Михайлo Кoзюпа (перший вiддiл ООЧСУ, УККА, пoвiт Мoррис і Укра?нський нарoдний сoюз).
Андрiй Дурбак, член кoнтрoльнo? кoмiсi? кредитiвки, привiтав усiх присутнiх вiд iмені гoлoвнoгo бюро в Чикаґo, рoзпoвiв прo рoбoту його кoмiсi? та пoдякував грoмадi за спiвпрацю з кредитiвкoю.
О другій годині в Чикаґо до подій долучилися члени кредитівки, і Михайло Кос, президент дирекції, офіційно відкрив збори. Особливим гостем на зборах була Джуді Барр Топінка від штату Іллінойс. Далі проходила спільна частина програми, рoзпoчався вiдеoміст мiж збoрами в Чикаґo та Виппанi. У чиказьку залу ввійшли ветерани з прапорами, і пролунали національні гімни.
Владика Семенюк прочитав молитву, і присутні разом заспівали «Христос Воскрес». Хвилинною мовчанкою вшанували членів кредитівки, котрі відійшли у вічність протягом 2013 року. Михайло Кос зачитав порядок денний. Президент дирекції представив членів ради директорів, кредитового комітету, дорадчого комітету Нью-Джерзі й контрольної комісії. Віктор Войтихів, секретар дирекції, прочитав протокол із минулорічних загальних зборів.
Далі слідували звіти дирекції. Першим звітував д-р Кос. Президент дирекції пояснив, що економіка після фатального 2008 року повільно покращується. Цi економічні тенденції очевидно вплинули й на кредитівку. Крім того, кредитова спілка має унікальні обмеження. Насамперед вона може обслуговувати тільки українців, а українська громада змінюється. Молодь асимілюється. Коли Україна стала незалежною, нові імміґранти з України стали новими членами, та потім потік нових імміґрантів сповільнився. Кредитівка втратила понад 2 тис. членів за кілька останніх років. Однак установа завершила 2013 рік зі значним прибутком — понад $3 млрд.
Опісля звітував Богдан Ватраль, президент установи та її виконавчий директор. «Протягом останнього десятиліття нашою метою було збільшення капіталу й потужності нашої установи, щоби вона могла й далі надавати вам потрібні фінансові послуги», — сказав він.
2013 року установа отримала чистий прибуток на суму $3,336,885. Це збільшило резерв до $85,003,396. Деякі члени, як і багато мешканців США, не мають роботи, тож не завжди можуть сплачувати свої позики, тому торік було збільшено резерв на позикові втрати обсягом $400,000 і списано $806,279 позик як втрати. Наприкінці 2013-го резерв на позикові втрати становив $6,052,041.
Коли додати резерв на позикові втрати до загального резерву, то весь капітал складе солідних $91,055,437, що становить поважних 21 % активів каси, в сумі $430,471,247, підкреслюючи стабільність установи. Сума позик була $198,461,224. Інвестиції — $212,264,760. Ощадності членів — $343,026,328. Ощадності кожного члена забезпечено державою через NCUA Share Insurance Fund до суми $250,000. Членство, на жаль, скоротилося на 958 осіб — до 21,264 чоловік.
2013-го фундація «Самопоміч» виділила від кредитівки на потреби українських громадських установ 109 датків на суму $313,900. Слід пам’ятати: що більше члени кредитівки використовують її послуг, то краще каса й фундація можуть допомагати громадським установам – українським церквам, молодіжним і культурним організаціям тощо.
Зараз кредитівка опинилася на перехресті. Її зростання є важливе для того, щоби забезпечити майбутнє: збільшення членства, позик і вкладів. Спосіб обслуговування членів тепер швидко змінюється. Члени менше заходять до кредитівки, їх обслуговують через Інтернет, мобільний телефон чи комп’ютер. Перед установою стоять складні завдання: як закріпити майбутнє каси, беручи до уваги зміни в обслуговуванні, асиміляційний процес і нашу конкуренцію.
Дирекція та правління перевірюють усі можливості — структуру й усі операції. Контролюється ефективність праці, послуг, філії, години урядування й доступ членів через комп’ютер і телефон. Цього року встановлено касовий апарат АТМ у філії при парафії Св. Йосифа, будуть впроваджені додаткові послуги.
Метою української установи, створеної українською громадою, яка служить українській громаді, є організувати процес так, щоби члени могли якнайкраще користати з наших довголітніх прибутків, не ризикуючи капіталом.
Ярослав Завійський, віце-президент каси, відповідальний за філії в Нью-Джерзі, склав звіт про діяльність філій у Ньюарку, Джерзі-ситі та Виппані за 2013 рік. Антоній Кіт прочитав звіт кредитового комітету, який перевіряє й ухвалює позики членам. Він пояснив, що члени комітету перевіряють документацію на всі видані позики, а це — значна кількість документів, які готують працівники позикового відділу, за що їм належиться подяка.
За контрольну комісію звітував Богдан Вруський. Питань і зауважень до звітів не було, і голова контрольної комісії запропонував уділити абсолюторію. Андрій Коломиєць прочитав звіт номінаційної комісії в такому складі: Ірина Вруська (СУМ), голова; Тарас Коновал (ОДУМ) і Андрій Коломієць («Пласт»). Було запропоновано таких членів до ради директорів: Христину Козій, Віктора Войтихова й Олега Каравана. Іншого номінаційного списку не було, і збори утвердили номінації. Далі Богдан Ватраль прочитав пропонований бюджет на 2014 рік, який прийняли одноголосно.
По завершенні звiтнo-вибoрнo? частини збoрiв Михайлo Кoс пoдякував усiм присутнім і завершив симулькаст-трансляцiю. У Виппанi п. Завiйський висловив усiм вдячність за участь і оголосив про закінчення зiбрання.
У Чикаґо в той час відбувалися виступи представників організацій із привітаннями. Митрофорний протоієрей Віктор Полярний, настоятель української православної церкви Св. Андрія Первозваного у Блумінґдейлі (штат Іллінойс) і керуючий справами вікаріату УПЦ КП у США, привітав учасників і побажав подальших успіхів. О. Володимир Гудзан від катедри Св. Миколая зачитав лист із привітанням і подякою від імені парафії й від школи. О. Олег Кривокульський, настоятель парафії Святих Володимира і Ольги, подякував за допомогу громаді. Ієрей Петро Мазепа привітав від української православної парафії Св. Софії. О. Іван Лимар привітав присутніх від української православної катедри Св. Володимира й від «Школи українознавства» при парафії. Від українського консулату в Чикаґо виступив із вітанням консул Колодій.
О. Володимир Кушнір із парафії Св. Йосифа нагадав, що проблема збільшення членства також відчувається у парафії та що кожен із нас мусить проводити рекламу, ділитися своїми враженнями й допомагати особисто. Кредитівка надає не тільки фінансову, але й моральну допомогу, наголосив він.
Орися Бурдяк, голова Централі українських кооператив Америки, привітала касу й похвалила установу за зростання й за те, що вона відіграє провідну роль між українськими кредитівками в США. Роксана Пилипчак виступила від імені танцювального ансамблю «Громовиця» й передала гарний груповий знімок танцюристів. Галина Баран від «Школи українознавства» товариства «Рідна школа» сказала, що «ми всі – з Україною… школа виховує у патріотичному дусі, у тому сприяє кредитівка, яка не тільки допомагає школі, але й винагороджує ґрадуантів».
Ліда Ткачук, новообраний президент Українського національного музею, привітала всіх і подякувала за співпрацю. Андрій Коломієць вітав збори від «Пласту», дякуючи за непереривну допомогу станиці й оселі. Іван Павлик передав привіт від восьмого відділу ООЧСУ. Роман Яцковський – від УГО «Помаранчева хвиля», висловивши надію на подальшу співпрацю.
Віктор Войтихів прочитав список письмових привітів від товариства «Самопоміч», Світового конґресу українців, Комітету міст-побратимів Чикаґо-Київ, Українського інституту модерного мистецтва, Бюро енциклопедії української діаспори в Чикаґо, Спілки української молоді імені Дмитра Вітовського в Палатайні.
Вільних внесків не було. Президент дирекції закрив збори о 3:50 пополудні.
Новообрана управа Українсько-американської федеральної кредитової спілки «Самопоміч» — тепер у такому складі: Михайло Кос — президент дирекції, Богдан Ватраль — виконавчий директор і президент установи, Віктор Войтихів — перший віце-президент і секретар дирекції, Ігор Ляшок, Ореста Фединяк і Олег Караван — віце-президенти дирекції; члени дирекції — Христина Козій, Іван Огаренко і Роман Яцковський; Іван Павлик — почесний член дирекції.
Прес-служба кредитівки «Самопоміч»

About Author

Meest-Online

Comments are closed.

Leave A Reply