Новини для українців всього свту

Friday, Dec. 4, 2020

СКУ закликає ВРУ зняти з розгляду законопроект «Про засади державної мовної політики»

Автор:

|

Червень 07, 2012

|

Рубрика:

СКУ закликає ВРУ зняти з розгляду законопроект «Про засади державної мовної політики»

Світовий конґрес українців (СКУ) глибоко стурбований подальшим розглядом на початку червня ц. р. законопроекту «Про засади державної мовної політики» авторства представників Партії реґіонів Сергія Ківалова та Вадима Колесниченка, що є черговою спробою узаконити статус російської мови як реґіональної та на цій підставі надати право для її застосування нарівні з державною чи замість неї в роботі органів державної влади та самоврядування, в освіті й у інших сферах суспільного життя.

Законопроект «Про засади державної мовної політики» суперечить:

1) Конституції України, яка стверджує, що «державною мовою в Україні є українська мова» (ст. 10);

2) Європейській хартії реґіональних мов або мов меншин і Рамковій конвенції про захист національних меншин про те, що просування реґіональних мов і мов меншин не має відбуватися за рахунок державної мови.

Беручи до уваги той факт, що впродовж кількох століть панування в Україні царської та радянської імперій російська мова насильно впроваджувалася в усі галузі державного та соціального життя й одночасно витісняла з ужитку рідну мову українського народу, яка, своєю чергою, зазнавала жорстоких утисків та репресій, — цей законопроект становить серйозну небезпеку для майбутнього розвитку української мови та ставить під загрозу роль, яку вона має відігравати як єдина державна мова в Україні.

Законопроект «Про засади державної мовної політики» й усі його попередні варіанти були неодноразово критично оцінені широкою українською громадськістю та відомими міжнародними інституціями, у тому числі Кнутом Воллебеком, верховним комісаром у справах національних меншин ОБСЄ, і Європейською комісією Ради Європи «За демократію через право» (так званою Венеціанською комісією).

На особливу увагу заслуговують такі висновки Венеціанської комісії щодо законопроекту «Про засади державної мовної політики» від 16—17 грудня 2011 року:

20. […] незважаючи на той факт, що ст. 10 Конституції визначає державною тільки українську мову, у кількох статтях проекту закону російська мова отримує той самий рівень захисту, як і українська. Це включає: публікацію актів центральних органів влади, паспорти та документи персональних даних двома мовами (ст. 14.1); досудове слідство, допити й прокурорський нагляд (ст. 16);

освіту в «дошкільних, загальноосвітніх середніх і позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, згідно з потребами громадян» (ст. 21.2 та 21.8 до 21.11); вивчення державної мови та російської мови в усіх загальноосвітніх середніх навчальних закладах

(ст. 21.7); поштові відправлення й телеграми

(ст. 26.2).

21. Таким чином, для багатьох аспектів державного управління російська стає «на рівних» із державною мовою. Хоча вивчення української мови залишається обов’язковим і має забезпечуватися, згідно з проектом закону про мови можна пройти всю програму від дошкільного до університетського рівня російською мовою. Визнання мовної свободи в засобах масової інформації та галузі культури може ще більше призвести до домінування російської мови завдяки ринковим чинникам (§99).

22. Як підкреслювалося Венеціанською комісією, від самого початку було зрозуміло, що російська мова найвірогідніше відповідатиме 10-відсотковому порогу, необхідному для посиленого захисту на багатьох, якщо не на більшості, територіях України. Наслідком цього стане те, що у численних сферах громадського життя російська буде використовуватись «на рівних» або навіть замість державної мови (§91).

24. […] Однак Венеціанська комісія також підкреслювала той ризик, що ставлення до російської мови на одному рівні з українською може применшити інтеґративну силу української мови та поставити під загрозу ту роль, яку ця мова має відіграти як єдина державна мова (§98). Понад те, Комісія підняла питання відповідності проекту закону про мови ст. 10 Конституції.

Незважаючи на низку серйозних застережень 24 травня ц. р. відбулося перше слухання законопроекту «Про засади державної мовної політики», яке викликало різке протистояння та глибоку напругу в українському суспільстві.

Ще раз наголошуючи на шкідливості законопроекту «Про засади державної мовної політики», який ставить під загрозу існування української мови як єдиної державної мови в Україні, СКУ закликає Верховну Раду України (ВРУ) негайно зняти його з подальшого розгляду.

Світовий конґрес українців

 

About Author

MiCT

Comments are closed.

Leave A Reply